English

Stjórnskipan félagsins.Hér má finna helstu stjórnskipan félagsins.

Rekstrarform félagsins er hlutafélag.

Eigendur félagsins eru eftirfarandi

Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. er í eigu:
         Eignarhaldsfélagið Verðbréfaþing ehf        99,9%
         Kauphöll Íslands hf                                       0,1%

Eignarhaldsfélagið Verðbréfaþing ehf er í eigu:
         Nasdaq OMX Nordic Oy                             99,9%
         Kauphöll Íslands hf                                        0,1%

 

Samþykktir fyrir Nasdaq verðbréfamiðstöð hf.