English

Starfsemi Nasdaq verðbréfamiðstöðvar hf.

Meginhlutverk fyrirtækisins er:

•Að sjá um miðlæga skráningu rafrænna verðbréfa fyrir útgefendur á íslenskum markaði. 

•Að sjá um miðlæga vörslu og uppgjör rafrænna verðbréfa  fyrir reikningsstofnanir.

•Að sjá um þjónustu við útgefendur rafrænna verðbréfa varðandi hluthafaskrár, afborgarnir og fyrirtækjaaðgerðir.

•Að vera National Numbering Agency og sjá um úthlutun ISIN auðkenna fyrir íslensk verðbréf.

•Að sjá til þess að rekstur á verðbréfauppgjörskerfinu sé hagkvæmur, skilvirkur og öruggur og í samræmi við lög og reglur, bestu markaðsvenju og viðurkennda staðla á alþjóðlegum vettvangi.

•Að hafa umsjón með starfsemi markaðshópa sem einbeita sér að þróun og virkni verðbréfauppgjörs og stöðlun vinnubragða í umsýslu verðbréfa á íslenskum markaði.

•Að eiga góð og uppbyggileg samskipti við alla hagsmunaaðila.